Created with Sketch.
Hugo Ceusters

Terugkerende onderzoeken

Terugkerende onderzoeken

  • Analyse van de cijfers van de shoppingcenters in beheer

  • Huurdersenquête: peilen naar tevredenheid over ons beheer

  • Benchmarking servicekosten

  • Kort op de bal met ad-hocenquêtes via tablets

  • Bijdrage aan onafhankelijke European Property Brief

Bekijk volgende rapport

Omzet & bezoekersindex